top of page

zrealizowane budowy

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem pn.: „Remont jezdni północnej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice – Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 269+575”.

 2. Pełnienie nadzoru nad budową Farmy Wiatrowej w Gminie Żukowice k/Głogowa, 11 turbin wiatrowych.

 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor."

 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont drogi krajowej nr A4 na odc. PPO Karwiany"

 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rewitalizacja terenów wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie"

 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor."

 7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dzierżoniowie."

 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”- Zadanie 3-Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród."

 9. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00."

 10. Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji.

 11. Remont nawierzchni na odcinku Żmigród – Prusice droga krajowa Nr 5 km 317+120-323+200, dł. 6,080 km.

 12. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe – w. Krapkowice od km 242+300 do km 254+200 wraz z węzłem Krapkowice

Kontakt
bottom of page