top of page
Image by Nagy Szabi

Na budowę Karolina Serafin – informacje

Od ponad 7 lat współpracuję z klientami przy różnych innowacyjnych projektach inżynierskich. Własna firma powstała w odpowiedzi na chęć większego samorozwoju oraz możliwości uczestniczenia w ciekawych realizacjach. W moich działaniach staram się wykorzystywać najnowsze technologie, stosować usprawnienia, ale przede wszystkim zachować najwyższy standard i zgodność założeń z umową oraz dokumentacją techniczną. Moim głównym celem jest świadczenie klientom w różnych sektorach budownictwa praktycznych usług inżynieryjnych z zakresu doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w dwóch specjalnościach: drogowej oraz konstrukcyjno-budowlanej.


Moja praca to wytyczona 20 lat temu ścieżka, po drodze której miałam możliwość poznania branży zarówno ze strony Inwestora, Wykonawcy, jak i Inspektora Nadzoru. Każda kolejna budowa, w której mam przyjemność uczestniczyć daje mi zbiór doświadczeń, które wykorzystuję w dalszych działaniach. Dokładam wszelkich starań, aby moja praca odzwierciedlała jak najwyższe standardy.

70346926_10157645487303537_3195220677678333952_o_edited.jpg
Bridge Inside

Inżynier Roku 2018

13 września 2019 z rąk Przewodniczącego DOIIB otrzymałam wyróżnienie w kategorii Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w konkursie Inżynier Roku 2018.

Image by Cytonn Photography

zrealizowane budowy

1.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem pn.: Remont autostrady A4 na odcinku Góra św. Anny – granica woj. Śląskiego – długość całkowita pięciu etapów to 29 km autostrady.
2.     Budowa Centrum Dystrybucyjnego Lidl Oleśnica, ul. Zakładowa 1, 56-410 Dobroszyce. Pełnienie nadzoru w branży drogowej oraz wspomagająco w branży konstrukcyjno – budowlanej – obiekt o powierzchni ok 66.000 m2 wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.  
3.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem pn.: „Remont jezdni północnej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice – Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 269+575”.
4.     Pełnienie nadzoru nad budową Farmy Wiatrowej w Gminie Żukowice k/Głogowa, 11 turbin wiatrowych.
5.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor."
6.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont drogi krajowej nr A4 na odc. PPO Karwiany"
7.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rewitalizacja terenów wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie"
8.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie V: Obwód Utrzymania Drogi Jawor."
9.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dzierżoniowie."
10. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”- Zadanie 3-Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Żmigród."
11. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00."
12. Remont jezdni północnej autostrady A4 od km 156+950 do km 175+000 wraz z opracowaniem dokumentacji.
13. Remont nawierzchni na odcinku Żmigród – Prusice droga krajowa Nr 5 km 317+120-323+200, dł. 6,080 km.
14. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Remont drogi krajowej nr A4 na odc. w. Opole Południe – w. Krapkowice od km 242+300 do km 254+200 wraz z węzłem Krapkowice.

Nowoczesne Jadalnia

Nieco o mnie

Mój dom to dla mnie bardzo ważne miejsce, to dom zawsze otwarty na szczere relacje i dobre wino z przyjaciółmi. Gdzieś głęboko w środku drzemią we mnie może i geny przodków, które mnie często z tego domu wyciągają, w podróże bliskie i dalekie. Gdy jestem w domu za długo, staję się nieznośna dla samej siebie. Ale lubię do niego wracać. Cenię ludzi szczerych i odważnych, którzy własną wygodę potrafią na chwilę odsunąć, by na przykład pomagać tym, którzy tego potrzebują, dlatego angażuję się w działania charytatywne.

Image by Josh Calabrese

Moi partnerzy 

Mogę zapewnić moim klientom specjalistyczny zespół inżynierów posiadający różnorodne umiejętności potrzebne do sprostania wyzwaniom w różnych sektorach budownictwa. Efektywna i oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu współpraca pomaga nam wykorzystywać naszą wiedzę, aby zminimalizować ryzyko. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań i technologii, ponieważ chcemy znaleźć najmądrzejsze i najbardziej optymalne rozwiązania.

iPhone

Kontakt

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną telefonicznie pod nr 790 527 027

bottom of page